Opzegging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit voor 1 oktober van het voorgaande jaar te doen. Na deze datum is het niet meer mogelijk het lidmaatschap voor het volgende jaar te beëindigen.

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een mail met onderstaande gegevens en onder vermelding van "opzeggen lidmaatschap Leide Hengelaarsbond" te sturen naar dit emailadres. jan.zwaan@leidsehengelaarsbond.nl


Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Lidnummer: