Meldpunt stroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen. Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij. Wat te doen in geval van visstroperij? In geval van visstroperij belt u tijdens kantooruren met het federatiekantoor Sportvisserij Zuidwest Nederland: tel 0162-687260. Een medewerker vraagt u naar de aard van de stroperij en geeft uw melding vervolgens door aan de BOA's en/of de Algemene Inspectiedienst (AID) en politie. Wanneer uw melding urgent is, kunt u buiten kantooruren bellen u met het landelijke meldpunt visstroperij van de AID: 045 5466230 (dag en nacht bereikbaar). Zij zorgen ervoor dat uw melding discreet wordt behandeld en dat er actie wordt ondernomen. Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle verdachte activiteiten op en aan het water aan bovenstaand telefoonnummer van de Algemene Inspectiedienst melden. Dan weten de opsporingsdiensten waar problemen optreden en kan er iets aan worden gedaan. Bij voorbaat dank voor uw oplettendheid en medewerking.