Roofvissen

In de meeste wateren in en om Leiden kun je met een VISpas of een JeugdVISpas van de Leidse Hengelaarsbond vissen op roofvis. Let op: met een gratis jeugdvergunning mag je niet vissen op roofvis! Het vissen op roofvis doe je meestal met verschillende soorten kunstaas. Gevangen roofvissen moeten in onze viswateren direct worden teruggezet in hetzelfde viswater. Het is verboden om vis mee te nemen.Vijf soorten roofvis

Er komen in en rond onze gemeente vijf soorten roofvis voor: snoek, baars, snoekbaars, roofblei en meerval. De meest voorkomende roofvissen in ons viswater zijn de snoek en de baars.

Met name snoek is een gewilde vis bij onze roofvissers. In de meeste vijvers, vaarten en sloten zit een prima snoekstand en er worden regelmatig vissen van rond de meter gevangen!
Baars zit in al ons viswater. Maar in het ene water zitten grotere baarzen dan in het andere. Grote baars vind je vooral op de boezemwateren zoals de vaarten en in de kanalen, hoewel je ook in de singels en plassen zo nu en dan een flinke baars aan de haak kunt slaan. Gewoon proberen!Voor snoekbaars kun je het best de kanalen en de diepere plassen opzoeken, hoewel je ook in sommige vaarten kans maakt op een snoekbaars.Voor roofblei en meerval kun je het best gaan vissen op de boezemwateren, hoewel er ook roofbleien worden gevangen in sommige stadswateren.

Meer weten?

-> Kijk hier hoe je het best kunt vissen met kunstaas en wat je hiervoor nodig hebt.

 -> Kijk hier voor meer informatie over het vissen op roofvis